De Palms
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Lagere school Meppen ca. 1905
Carbid schieten oudejaarsdag
De Prakkehof
Fietsknooppunt 69
Mepperveld mei 2017

Nieuws

IJs- en activiteitenvereniging Twientiesveen en toneelvereniging Toneka bestaan dit jaar 60 jaar.
Dit wordt gevierd op zaterdag 2 september (schrijf die datum alvast in je agenda!). Om de kas te spekken is er op 31 maart maart een bingo avond gehouden.
Op verzoek hadden veel mensen een prijsje ingeleverd. Dit varieerde van zelf genaaide pannenlappen, een vogelhuisje, taarten, (diner)bonnen, wijn en jam, enz.
Een kleine 50 personen kwamen op dit gezellige festijn af. Soms werden muisstil de cijfers afgestreept, maar ook werd er het nodige gelachen.
De jury was mild bij het afstraffen van een vals bingo en halverwege was er een hilarisch intermezzo van twee toneelspelers van Toneka.
De avond heeft een prima bedrag opgeleverd en dat wordt gebruikt voor de organisatie van de feestdag.
Er werd al een tipje van de sluier van het programma van deze dag opgelicht, maar hou deze website in de gaten voor meer details!
 
Tekst en foto's: Caroline de Widt

 

Het initiatief tot een dorpsvisie voor Meppen is genomen door het bestuur van belangenvereniging De Lange Möpper, nadat de gemeente Coevorden de dorpen hiertoe had gestimuleerd. De Lange Möpper is de erkende overlegpartner voor de gemeente Coevorden. Een dorpsvisie is een toekomstvisie. Een leidraad voor de belangenvereniging tot 2027. Deze sluit aan bij, maar is ook een leidraad voor het gemeentelijk beleid. Ons dorp is van een dergelijk formaat, dat het bestuur van De Lange Möpper het niet noodzakelijk achtte om voor de totstandkoming van deze visie te komen tot een projectmatige aanpak. Het bestuur van De Lange Möpper heeft een concept samengesteld, dat tijdig aan de inwoners is voorgelegd. Het concept is op de algemene ledenvergadering van De Lange Möpper besproken, waarbij de inwoners in de gelegenheid zijn gesteld om hun inbreng te hebben. Het belevingsonderzoek in 2011 heeft mede als basis gediend

De volledige inhoud van de Dorpsvisie is hier als PDF te Downloaden.

Download Dorpsvie Meppen 2017-2027

 

Op 25 maart 2017 heeft Meppen meegedaan aan de landelijke opschoondag.
Zo’n 30 inwoners verzamelden zich op de Tiphof om diverse routes schoon te maken.
 
 
Er werd weer het nodige zwerfafval verzameld, maar toch was de algemene indruk dat er minder lag dan in de voorgaande jaren.
Al met al was er toch wel weer een aanhanger vol rotzooi opgehaald, die gratis gestort mag worden bij het depot van Area.
Area stelde ook prikstokken, afvalringen en vuilniszaken ter beschikking voor deze actie.
Na een paar uur lopen en rijden was het weer samenkomen op de Tiphof. Toen stond er bij Richard en Clara een lekker kopje thee, koffie of ranja klaar.
En nadien nog een drankje met een hartig hapje en dat kon buiten in een prachtig lente zonnetje genuttigd worden.
Kortom: het was een geslaagde actie met een prima verzorgde afsluiting!
 
Tekst en foto's: Caroline de Widt