Oogstfeest 2018
Carbid schieten oudejaarsdag
Lagere school Meppen ca. 1905
Fietsknooppunt 69
Timmerwerkplaats Frensenhoes
Mepperveld mei 2017
De Prakkehof
De Palms

Nieuws

Zwerfvuilactie
Zaterdag, 23. Maart 2019, 13:30 - 15:30
 
 

 Heb je ook zo’n hekel aan rotzooi op straat en in de berm?         

 Erger je je  ook aan al die weggegooide blikjes?

  En wat dacht je van plastic flesjes: bah!

 

Doe mee op Zaterdag 23 maart met de zwerfvuilactie van

De Lange Möpper. De actie begint om 13.30 uur op de Tiphof.

We gaan het dorp en de wegen in de omgeving opruimen en al het zwerfvuil verzamelen.

Om ca. 15.30 uur zijn we weer terug voor een hapje en een drankje.

Heb je ook zin om mee te doen? Kom dan op zaterdag 23 maart  met stevige schoenen, oude kleren en handschoenen naar deTiphof.

Wij zorgen voor materialen (prikstokken, vuilniszakken etc.)

Tot dan!

Belangenvereniging “De Lange Möpper “

 

In overleg met de Boermarke is besloten dat vanaf  zaterdag 9 maart tot en met de zaterdag voor Pasen, 20 april,  elke zaterdag snoeihout naar het Paasvuur mag worden gebracht. Alleen takken en geen  stobben, geverfd of geïmpregneerd hout of bouwafval.

Op tweede Paasdag, maandag 22 april, zal het vuur om 19.30 uur worden aangestoken.

 

 

Het initiatief tot een dorpsvisie voor Meppen is genomen door het bestuur van belangenvereniging De Lange Möpper, nadat de gemeente Coevorden de dorpen hiertoe had gestimuleerd. De Lange Möpper is de erkende overlegpartner voor de gemeente Coevorden. Een dorpsvisie is een toekomstvisie. Een leidraad voor de belangenvereniging tot 2027. Deze sluit aan bij, maar is ook een leidraad voor het gemeentelijk beleid. Ons dorp is van een dergelijk formaat, dat het bestuur van De Lange Möpper het niet noodzakelijk achtte om voor de totstandkoming van deze visie te komen tot een projectmatige aanpak. Het bestuur van De Lange Möpper heeft een concept samengesteld, dat tijdig aan de inwoners is voorgelegd. Het concept is op de algemene ledenvergadering van De Lange Möpper besproken, waarbij de inwoners in de gelegenheid zijn gesteld om hun inbreng te hebben. Het belevingsonderzoek in 2011 heeft mede als basis gediend

De volledige inhoud van de Dorpsvisie is hier als PDF te Downloaden.

Download Dorpsvie Meppen 2017-2027