MEI (Meppen Energie Initiatief)

MEI. Deze letters staan voor Meppen Energie Initiatief.

MEI is opgericht als gevolg van de informatieavond in de Mepperdennen van 24 mei jl. Op deze interessante avond gaf Peter Mol, van Natuur en Milieufederatie Drenthe, een presentatie met als thema “Haal de lokale energie naar boven”. Deze avond werd georganiseerd door De Lange Möpper met het oog op de aanstaande energietransitie.

Wat staat ons voor ogen?
In 2050 moet Nederland helemaal van het gas af zijn. Dat is het uitgangspunt van de nationale overheid. De gemeentelijke overheden is opgedragen om een transitieplan te maken, waarin staat hoe dit te gaan realiseren. Daarbij kan de gekozen oplossing per wijk of gebied verschillen. De gemeente Coevorden heeft voor de buitengebieden, zoals Meppen, gekozen voor overschakeling op volledig elektrisch. Dat betekent dus vooralsnog geen waterstof, geen warmtenet, maar alles via een stekker. Vandaar de titel van dit stukje. Hoe je het wendt of keert, de stekker gaat erin! Daar hoort wel een kanttekening bij, en wel de volgende. Het kan zijn, mede door technische ontwikkelingen, dat de mogelijkheid blijft bestaan om groen gas te gebruiken. Op dit moment is dat echter nog geen optie. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de gemeentelijke nota Transitievisie Warmte Coevorden van november 2021.

Daar gaat dus heel wat op ons afkomen.
Immers, de richting wordt door de overheid aangegeven, maar de uitvoering ligt bij de bevolking zelf. Althans, bij de huizenbezitters. Huurders zijn daarbij afhankelijk van de woningeigenaar. Veel huiseigenaren zijn al enige tijd bezig met dit vraagstuk en hebben al stappen gezet, anderen zijn wat terughoudender en schuiven het nog even voor zich uit.

Als werkgroep willen wij behulpzaam zijn bij het vinden van oplossingen
Zoals het regelen van advies, het organiseren van informatiebijeenkomsten en het stimuleren van een collectieve aanpak bij het realiseren van individuele plannen. Om een beeld te krijgen hoe Meppen ervoor staat, krijgt elk adres in Meppen eind oktober een enquêteformulier. Dit formulier wordt door een van ons later weer opgehaald.

Wij zijn MEI en MEI is Jill Soeurt, Martin Caron, Ton Driessen en Tom Lely.

Logo MEI

Logo MEI