Tarief op lediging restafval

De gemeente Coevorden voert per 1 januari 2025 een tarief op restafval in. Inwoners betalen dan per lediging van hun grijze afvalcontainer, of per restafvalzak die zij in een ondergrondse container gooien.

Dit jaar worden de afval inzamelvoorzieningen in de gemeente uitgebreid. Straks kunt u makkelijker afval scheiden, waardoor er minder restafval overblijft. Het plan met de voorlopige locaties voor ondergrondse restafval- en PMD-containers, bovengrondse zuilen voor groente-, fruit- en etensresten, sorteerstraten en luiercontainers ligt ter inzage.

Inzage en reactieperiode

U kunt tot en met 23 mei het plan inzien op overheid.nl, de gemeentewebsite of fysiek op het gemeentehuis. U kunt een zienswijze indienen op een voorlopige locatie voor een afvalinzamelpunt. Let op! Het is niet mogelijk om een reactie te geven op de bestaande locaties.

Meer informatie

Op coevorden.nl/tarief-op-restafval/ leest u meer over het nieuwe afvalinzamelsysteem.

 

Zienswijze indienen

U kunt op de volgende manieren een zienswijze indienen: